denslogo kl

  C.V. de Droadneggel & Schupp'ndrieters

denslogo

Van de tweeënveertigste markies van het carnaval 2024
Van de Droadneggel & Schupp’ndrieters

MARKIES ROB DE TWEEDE

&

SIK PAUL

 1. Hij is de 3e oet ’t nust
 2. Hij hef zien roets in ’n Doarp
 3. Hij is beschermheer van ’n Schupp’ndrieterswiefke
 4. Hij is de trotse va van ziene 3 wichte
 5. Hij is de een a beste trompetist van de Bergvenn’nkapel
 6. Hij is leefhebber van piraat’nmuziek
 7. Hij is medeoprichter van’n buurtkerstboom Brekkelnkaamp
 8. Hij is werkzaam als uitvoeringscoördinator bie Twente Milieu
 9. Hij is de toezichtholder van oonse Markieznwaag’n
 10. Hij is de trotse bezitter van Roep’n Greats zien hoes
 11. Hij is de scheur’nde coureur op ’n blauw’n Zündapp

 

Bie het bestoan van ’t bestuur, Baron Wout met zien road van Elf, en op veurstel van de oud Markies Paul en Veurzitter Edwin,
is gekozen tot de tweeënveertigste Markies, in het joar 2024, van de
Droadneggel en Schupp’ndrieters:

MARKIES ROB DE TWEEDE

Wie vertelt oe hierbie:

 Ten Eerste Dat wie zaterdag 13 januari met de Carnaval begint en deurgoat tot vasseloamd.
 Ten Tweede Dat wie alle Droadneggel en Schupp’ndrieters oetneudigt um met zien all’n een onwies mooi carnaval te vier’n.
 Ten Derde Dat er dit joar weer een Markies oet de Schupp’ndrietersvallei is. En doarmet ok ’n achterhook van Brekkelnkaamp op zien kop wordt zet, want doar wet ze wa wat feest vier’n is.
 Ten Vierde Dat wie de ijzertentoonstelling op de kruusing in Lattrop noe wa ’n moal zat bint, veurdat temet iedereen in Lattrop en Brekkelnkaamp met een kunsttentoonstelling begint.
 Ten Vijfde Dat wie blier bint dat onze kinder’n in de toekomst gewoon weer in Lattrop oet kunt goan, noe de pastorie zo mooi wordt verbouwd dat doar weer een mooie discotheek kan ontstoan.
 Ten Zesde Dat de Markies in het hoge noord’n zien mooie hoes löt stoan om in de sommerdag met de slepkeuk’n op pad te goan
 Ten Zevende Dat wie allebei de weg richting Boorn en Hengel noe nig veurt, omdat wie as Markies en Sik deur de Droadneggel en Schupp’ndrietersvallei scheurt.
 Ten Achste De Markies a langer met carnaval is besmet, zelfs de dochters goat er a in met.
 Ten Negende Hij het vak bie de Nachtuulkes in ’n Doarp hef leert,en noe als Markies bie de Droadneggel en Schupp’ndrieters regeert.
 Ten Tiende Dat wie de Bergvenn’nkapel dit joar geestelijk wa bie zult stoan noe ze met 1 trompet minder en zonder bekkens op pad mot goan.
 Ten Elfde Dat de Markies noe gen tied hef om bie Twente Milieu de leu an te stuur’n, ze better een vervanger kunt goan zeuk’n, want dit kan in carnavalstied nog heel lang duur’n.

 

Tot slot allemoal een onwies mooi carnaval.
Dit alles onder de liefspreuk van

MARKIES ROB DE TWEEDE

 

“Met de Zündapp in de hook en de caravan op stal, loat wie de trompet ligg’n en viert wie onmeunig carnaval”

 

Aldus doan in de louwmoand van 2024