denslogo kl

  C.V. de Droadneggel & Schupp'ndrieters

Historie

C.V. ”Droadneggel & Schupp’ndrieters is een carnavalsvereniging te Lattrop/Breklenkamp.
Doelstellingen zijn:

 1. Carnaval promoten.
 2. Carnaval met de bevolking van Lattrop en Breklenkamp vieren.
 3. Contacten onderhouden met de zusterverenigingen.

Het Carnaval in Lattrop/Breklenkamp is in de midden jaren 70 ontstaan met één avond totaal carnaval, dit bestond uit een gala waarna er carnaval werd gevierd . Het publiek bezocht deze avond dan ook in carnavaleske kledij. In 1983 is er een carnavalshoogheid en een raad van elf aangezocht. De hoogheid draagt de titel "MARKIES".

De carnavalsactiviteiten bestonden vanaf 1983 uit:

 1. Vrijdag voor aswoensdag bezoek aan de basisschool met de oud markies
 2. Afvoeren oud markies en uitkomen nieuwe markies
 3. Gala-avond met totaal carnaval
 4. Zaterdag gemeentelijke sleuteloverdracht
 5. Bejaardengala
 6. Bezoek aan markies
 7. Zondag markiezenbal waarbij de waterpönskes aanwezig waren
 8. Maandag bezoek aan de waterpönskes 
 9. Dinsdag afsluiting met bok verbranden.

 

Vanaf 1999 is het afvoeren van de oud markies en uitkomen van de nieuwe markies één week vervroegd, dit biedt in het programma wat meer mogelijkheden, zoals 2 gala-avonden, bezoek bij receptie prins van de köttelpeer’n , bezoek aan het bullekesbal, deelnemen met markiezenwagen aan de optocht in Denekamp en enkele nevenactiviteiten.
Onze vereniging is sinds 1991 ingeschreven in de kamer van Koophandel.

Onze vereniging heft geen contributie en heeft 8 leden n.l. de bestuursleden en daarnaast beschikken we over een groot aantal donateurs.

Alle medewerkers zoals keuzecom. R.v. 11; Dansmarietjes; Oud Markiezen, Galacom.; Galamedewerkers; Technische com. Wagenbouwcom. Bergvennenkapel etc. worden gezien als leden.
Het bestuur onderhoud nauw contact met de diverse commissies en daarnaast wordt er jaarlijks een evaluatievergadering gehouden waarbij alle medewerkers van het afgelopen jaar uitgenodigd worden.
Financieel is de Droadneggel en & Schupp’ndrieters een low-budgetvereniging. De inkomsten komen voornamelijk uit sponsoring, donateurs, opbrengsten gala en nevenactiviteiten waarbij meestal ook een klein bedrag aan de kas toegevoegd kan worden.
De carnavalsactiviteiten welke door de vereniging georganiseert worden, wordt door de plaatselijke bevolking over het algemeen goed bezocht.

Hiermede voldoende inzicht te hebben verstrekt in het ontstaan en groei naar de huidige situatie van Droadneggel & Schupp’ndrieters.

B. Kleizen

Foto oprichters en bestuur